Torrluftspecialisterna

 

Torrluftsspecialisterna i Sverige

 

Skandiluft ingår i ett nätverk bestående av 4 st företag som samtliga är exklusiva representanter för DST Seibu Giken , Torrluftsspecialisterna i Sverige.

Förutom att vi är exklusiva representanter för DST Seibu Giken så samverkar vi även i frågor såsom marknadsföring, inköp mm.

Den viktigaste samarbetsformen  är dock i de fall när vi gemensamt jobbar mot rikstäckande kunder. I dessa fall kan vi erbjuda rikstäckande företag en leverantör med  stark lokal närvaro samtidigt som  vi levererar en hög personlig service över hela Sverige.

Gemensamt för oss alla är att vi har en lång historia och stark lokal förankring. Den personliga kontakten med våra kunder är grundläggande i vår verksamhet och den höga kvalitén ska vara ett riktmärke när det gäller såväl service som produkter.

Se även vår gemensamma hemsida www.avfukta.nu

 

Torrluftsspecialisterna i Sverige                                                                         

 


Norra Sverige
Polair Luftteknik AB
Adress: Linköpingsvägen 5,
Box 9085, 850 09 Sundsvall
tel: 060 -12 80 90, fax: 060 -12 80 95
e-mail:
info@polair.se
hemsida: www.polair.se

                                                                                                                   

Östra Sverige
Garnsviken Fukt & Energiteknik AB
Postadress: Box 75, 186 03 Brottby
Besöksadress: Vargmötesv. 2G, 186 30 VALLENTUNA                             
tel: 08-514 50 390, fax:08-514 50 395
e-mail:
info@garnsviken.nu
hemsida:www.garnsviken.nu

 

Västra Sverige
Fuktbehandling Väst AB
Address:Bohusgatan 26, 411 39 Göteborg
tel:+46 031- 778 41 00
tel: 0300 -16408, fax: 0300 -16409
e-mail:
goran@fuktbehandling.se
hemsida: www.fuktbehandling.se

 

Södra Sverige
Skandiluft Avfuktarservice AB
Besöksadress: Koppargatan 10
Postadress: Box 113
234 22 Lomma
Tel:Försäljning 040-41 47 70
Tel:Service: 040-41 66 20
e-mail: info@skandiluft.se
www.skandiluft.se